Thương hiệu Piccini


Mua ngay

Piccini Collezione Oro Chianti Riserva DOCG

Vintage 2017  Falstaff Magazin: 91 Points  Winescritic 92 Pts  Vintage 2016  Luca Maroni – 96...

Liên hệ

Mua ngay

Piccini Collezione Oro Chianti Superiore DOCG

Vintage 2017  Luca Maroni 94 Points The Winehunter Award 2019 – Red Award  Iwc 2019 – Bronze...

Liên hệ

Mua ngay

Piccini Collezione Oro Orvieto Classico DOC

Vintage 2018  Luca Maroni – 94 Points  Decanter Wwa 2019 – Bronze Medal  Iwsc 2019 –...

Liên hệ

Hiển thị mỗi trang